‘De mooiste jaren van Nederland’, zo noemt de historicus Han van der Horst de ontwikkelingen van Nederland vanaf 1950 in zijn gelijknamig boek [Prometheus – Bert Bakker, 2013].

Deze periode vanaf 1950 kende een onvoorstelbare opkomst van welvaart, een hogere levensverwachting en stijging van het opleidingsniveau, grotere mobiliteit, maar ook een toename van onafhankelijkheid van familie, gezin, kerk en individuele vrijheid; ontwikkelingen die ook aan de bewoners van Bergen op Zoom niet ongemerkt voorbij zijn gegaan.

De werkgroep School voor Geschiedenis heeft Han van der Horst uitgenodigd voor een extra bijeenkomst van de school op zaterdagmiddag 29 september om ons mee te nemen door die mooie jaren. Jaren die voor een groot deel overeenkomen met de geschiedenis van de Geschiedkundige Kring en mogelijk ook met uw eigen leven.

U wordt van harte uitgenodigd om deze extra bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het 50-jarig jubileum van de Geschiedkundige Kring en is de officiële start van het negende schooljaar.

Ook niet-leden/introducés zijn welkom.

Locatie: Ontmoetingskerk, ingang Thomas de Rouckstraat te Bergen op Zoom
Datum: 29 september 2018
Aanvang: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Kosten: € 5,00, incl. consumpties (contant te voldoen bij binnenkomst)

Wij hopen u deze middag te mogen begroeten.

Aanmelden voor deze bijeenkomst bij voorkeur voor 16 september per e-mail: svg@geschiedkundigekringboz.nl of frans.witjes@home.nl

Aanmelden kan ook bij de coördinator van de school, de heer Frans Witjes, Londonstraat 2, 4611 HW Bergen op Zoom, telefoon 0164-238621.

Namens de werkgroep School  voor Geschiedenis,

Vergelijkbare berichten