Het lunet Overijssel met rechts de bebouwing langs de Stationsstraat en links de Meeussenstraat

Wie dacht dat deze vesting verdwenen was, moet nu eens gaan kijken aan de Zuidoostsingel in Bergen op Zoom. Voor de bouw van nieuwe woningen de ‘Hof van Asselbergs’, wordt de ondergrond bouwrijp gemaakt. Op de plaats waar de ondergrondse parkeergarage moet komen, is het lunet ‘Overijssel’ blootgelegd. In opvallend goede staat. Het wordt alsnog gesloopt. Het lunet wijkt voor de aan te leggen parkeergarage. Monument of niet! Wat Löwendahl met zijn Franse troepen niet lukte, lukt Stadlander alsnog.
Poterne
Hopelijk wordt de vroegere toegang tot het lunet gespaard door aanpassing van de parkeergarage. Dat is nog kwestie van overleg tussen gemeente en Stadlander. Deze zogenaamde poterne (toegangstoren) was tijdens de open dag in oktober 2016 voor publiek te bekijken. Op de foto’s is te zien dat dit stuk nu veel verder is blootgelegd.
De opgraving
Nadat de oude busremise was gesloopt, kon het hele lunet worden vrij gegraven. Vanaf de singel is dat verdedigingswerk te overzien. Behalve het lunet is ook een stuk van de muur aan de andere zijde van de gracht blootgelegd. Als je dan op de plattegrond van de vesting ziet wat een klein stukje dit lunet eigenlijk is, krijg je een indruk van de enormiteit van de hele vesting.
De bouwwerkzaamheden gaan voort, dus is deze opgraving slechts kort te bekijken. Vanaf de singel, wel te verstaan. Het bouwterrein is absoluut niet toegankelijk. Gebruik het pinksterweekend daarom om er eens langs te wandelen. Het wordt de laatste mogelijkheid om dit stukje vesting te zien.

De toegang vanuit de gracht tot het lunet werd nog verder blootgelegd dan in oktober 2016

Bijgaande foto’s van Stephan Asselbergs (voorzitter Scherminckel) geven een beeld van wat werd blootgelegd.

De muur aan de andere zijde van de gracht vormt het begin van het zgn Glacis of schootsveld.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *