Nog steeds is er een kans als u alle voorgaande mogelijkheden hebt gemist. En natuurlijk kunt u van  de gelegenheid gebruik maken de maquette nóg eens een keer te gaan bekijken. Je ontdekt steeds weer nieuwe details. Zeker met een deskundige uitleg erbij.
Paul Versijp en Ad van den Bulck maken u wegwijs in het Bergen op Zoom van 1747, en het omliggende gebied dat reikt van de Raayberg tot fort de Roovere, en van de Waterschans tot de Vijverberg.

De eerstvolgende gelegenheden zijn steeds op zondagmiddag om 14.00 uur op

7 april    21 april    28 april    19 mei    26 mei    9 juni    16 juni

in:

het Koetshuis van het Markiezenhof

Entree €2,50 . Dus voor de prijs van pakweg een kopje koffie krijgt u zeer uitgebreid tekst en uitleg over de maquette. En met deze toelichting zie je ineens zoveel méér, en herken je misschien wandelpaden van nog niet zo lang geleden. Ontdek hoe uw huidige woonomgeving er ruim tweehonderdvijftig jaar geleden uit zag. Of hoe zo een maquette werd gemaakt en hoe de aanval van de Fransen in 1747 plaatsvond, maar ook wie de heer Van Bommel was die met voorkennis handelde in vestinggronden of welke boerderijen nog steeds bestaan.
De opbouw van de maquette

Zoals u wellicht uit de krant heeft vernomen is de maquette inmiddels ook fotografisch in kaart gebracht. Hieronder ziet u een foto van de verrijdbare opstelling die daarvoor gebruikt werd. Met deze stellage is de maquette in pakweg 1000 foto’s vastgelegd. Doel is om deze opnames aaneen te ‘plakken’ zodat een soort kaart van het gebied ontstaat, waarmee gemakkelijker bijvoorbeeld afstanden kunnen worden bepaald of afmetingen van verdedigingswerken. Omdat dit aaneenplakken van deze foto’s handmatig moet gebeuren zal hier nog wel enige tijd overheen gaan.

bezoek aan de maquette in januari onder leiding van Paul Versijp
bezoek aan de maquette in januari onder leiding van Paul Versijp
Middels een brugconstructie wordt de maquette gedetailleerd fotografisch vastgelegd. Onderzoekers kunnen daarmee gemakkelijker details in het landschap, en de precieze ligging van gebouwen bekijken.
Middels een brugconstructie werd de maquette in april gedetailleerd fotografisch vastgelegd. Onderzoekers kunnen daarmee gemakkelijker details in het landschap, en de precieze ligging van gebouwen bekijken.

Vergelijkbare berichten