Bijna zou onze regio een heuse bedevaartplaats à la Beauraing geherbergd hebben. Het Vaticaan stak er een stokje voor. In een gedegen onderzoek naar gebeurtenissen op Welberg brengt etnoloog J.P. Margry een bijna vergeten stuk regiogeschiedenis onder de aandacht.
Het omslag en de titel ‘Vurige liefde’ suggereert dat er een boekje van zeker allooi achter schuilgaat. Dat is echter geenszins het geval. Toch klopt de titel wel.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw leek Welberg korte tijd de uitverkoren plek op aarde. Vurige liefde verhaalt en analyseert een door velen aangehangen hersenschim of ‘fantasma’ waarin Janske Gorissen zich in extreme mate met Jezus identificeerde. Het bloedig bruidje van Jezus. Janske’s liefde en lijden, bloedige stigmatisaties, de wonderbare genezingen en Maria- en Jezusverschijningen zouden daarvan het bewijs zijn.
Tot het Vaticaan vervolgens snoeihard ingreep. Kardinaal De Jong werd door het Vaticaan gedwongen ‘Welberg’ in de doofpot te stoppen. Welberg bleef het dorp bij Steenbergen dat het altijd geweest was.
Het zou jammer zijn wanneer jongere generaties geen weet meer zouden hebben van deze opmerkelijke affaire. Dank zij Margry (en stille medewerking van bisschop Muskens) werd deze aan de vergetelheid ontrukt. De feiten werden in een goedlopend verhaal neergezet. Als hedendaagse lezer val je van de ene verbazing in de andere. Dat zoiets in dit nuchtere West Brabant in de tijd van onze ouders en grootouders kon gebeuren! En je kijkt als vanzelf met eendere scepsis naar de bekende(r) bedevaartplaatsen.
Het boekje is thans (nog) te vinden in de koopjeskelder van boekhandel Quist voor (inderdaad) een koopje. Voor €9.90 schaft u zich immers niet gauw zo’n interessant regio-geschiedenisboek aan. Enne, u kunt het gewoon kaften, nietwaar?


Vergelijkbare berichten