Op zaterdag 13 januari 2018 vierde de Geschiedkundige Kring op feestelijke wijze zijn vijftigste verjaardag. Voorzitter Koert Damveld heette de aanwezige leden hartelijk welkom en blikte kort terug op de start in de jaren ’60. De stad zag er toen bepaald anders uit dan nu. In die tijd was het nog mogelijk dat belangrijke monumentale gebouwen gesloopt werden voor de ‘vooruitgang’. Hij noemde de middeleeuwse Margrietenkapel aan de Geweldigerstraat en Nieuwmarkt (Blokstal 1). Beide ‘verbeterde’ locaties worden nu alweer kritisch bekeken.

Marcel van Gastel vertelt over het geschenk aan de Bergse bevolking: de verhalen-app

In die tijd groeide de ongerustheid onder de burgers over dergelijke ingrepen in de stad. Er ontstonden diverse initiatieven gericht op behoud van het erfgoed. Eén van die initiatieven was de oprichting van de Geschiedkundige Kring. Dit initiatief mag ook vandaag nog als geslaagd beschouwd worden. De Kring omvat thans 1200 leden, en biedt zaken als het professionele kwartaalblad de Waterschans, lezingen, stadsexcursies en trips naar verder weg, de geschiedenisquiz, de School voor Geschiedenis en een levendige website. Er zijn nieuwe clubs uit voortgekomen, zoals dialectgenootschap De Berregse Kamer. Een andere stichting schaarde zich kwam juist onder de hoede van de Kring; de Stichting behoud Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom (SIEB) vormt nu een werkgroep van de Kring.
En omdat de Kring het ‘bevorderen van kennis etc’ (zie hier vóór) zo breed mogelijk wil uitdragen, zijn deze activiteiten ook voor niet-leden toegankelijk. Die ontdekken echter vaak al gauw dat een lidmaatschap echter veel voordelen biedt.
Het jubileumjaar mag dan ook terecht worden gevierd. Projectleider Marc van der Steen schetste het programma van dit jaar. Veel vaste agendapunten van dit jaar krijgen een, ‘50 jaren twist’. De geschiedenisquiz mikt op de meest recente geschiedenis van de stad en omgeving, een komend ledengeschenk ‘Bergen in Brokken’ toont in 50 items de veranderingen in de stad gedurende de laatste 50 jaren. Ook verschijnt er een Waterschans special die op deze 50 jaren in gaat.

Klaas Hielkema greep de kans om ter plekke nog de site verhalensprokkelaar te ope

Maar verjaren betekent cadeautjes uitpakken. Dat was tijdens deze feestelijke opening ook het geval. De door de Kring uitgegeven publicaties kun je nu online lezen en van de website downloaden en op de eigen tablet, e-reader of PC zetten. Zo blijven oudere studies voor jongere generaties toegankelijk Ook attendeert de website-winkel op elders aangeboden tweedehands exemplaren.
Tegelijk met de Geschiedkundige Kring is  ook het museum Markiezenhof en de daaraan gelieerde Vrienden van het Markiezenhof zien Abraham in 2018.
Voorzitter Helène van Oirschot van de Vrienden van het Markiezenhof uitte haar bewondering voor hetgeen de Kring heeft bereikt (‘chapeau!’) en wees op de enigszins jaloersmakende reeks publicaties van de Kring. Omdat het echter niet om concurrentie gaat, maar om samenwerking hoopt ze dat er een bestendige samenwerking kan ontstaan. Net als bij de verwerving van het schilderij van Karel Theodoor met de uitgave van  een speciale daaraan gewijde Waterschans.
Directeur Cultuurbedrijf Cees Meijer, bracht namens het  jarige museum Markiezenhof de felicitaties overbracht, en vulde de agenda voor de Bergenaren een stukje in. Hij adviseerde om het weekend van 8 – 11 juni 2018 te blokkeren. Dan wordt het 150 jaar gemeentelijk muziekonderwijs gevierd, wat uniek is in Nederland en omstreken. In een gala wordt in de ‘mooiste schouwburg van het westelijk halfrond’ getoond wat er na die 150 jaren allemaal op muzikaal gebied voor de Bergenaren beschikbaar is. (Zie ook hofzaallezing 2017-III) De volgende dag is er éénmalig een ‘jeugdmonumentendag’, maar dan voor volwassenen. Op 6 oktober is er in De Maagd de ‘Grote Geschiedenisshow’. Dit wordt een interactief gebeuren, waarbij de bezoekers worden betrokken in hetgeen zich afspeelt. Vol verwachting klopt ons hart!

In de winkel kun je een groeiend aantal publicaties nu gewoon inzien én downloaden.

Het tweede cadeau van de Kring sloot hier naadloos op aan; vooral de jongeren zullen prijs stellen op een Geschiedenis app.  Die maakt het mogelijk dat je wandelend in de stad wordt geattendeerd op bijzondere gebouwen of gebeurtenissen op de plek waar je dan bent. Je kunt daarbij zelf kiezen voor een bepaald thema of tijdvak dat je belangstelling heeft. Ook kan deze app je een thematische route op maat leveren, als je een bepaald aantal speciale plekjes wil bezoeken.
Deze app wordt gevuld met wat tegenwoordig ‘oral history’ heet, die door ieder die daar iets voor voelt, kan worden aangevuld. Daarvoor is de app ‘Verhalensprokkelaar’ beschikbaar, waar je je verhaal kwijt kunt. Omdat er een redactieteam naar de aangeboden verhalen kijkt, is een afgerond verhaal niet direct nodig, je kunt er ook later nog aan schaven. Zo vul je als Bergse bevolking je eigen informatieplatform met geschiedenissen die interessant zijn voor andere bewoners en bezoekers van de stad. Zie ook het bericht hierover op de site. Meer informatie vind je ook nog in BNdeStem van 15 januari.

De afterparty was nog reuze gezellig

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *