In april 2017 zullen Jos van Rijn, Marc van der Steen en Jan van Tienen statutair aftreden.

Jos van Rijn en Marc van der Steen zijn herkiesbaar en hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor een tweede termijn. Jan van Tienen is, statutair gezien, niet meer herkiesbaar daar hij het maximaal aantal jaren in functie geweest is.

Het bestuur is op zoek naar een algemeen bestuurslid teneinde te voorzien in de vacature die ontstaat.

Het bestuur heeft een profielschets gemaakt en roept belangstellenden op voor deze functie van bestuurslid.

Alle functies binnen de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom worden vervuld op vrijwillige basis en zijn dus onbezoldigd.

Heeft u belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij u uit dit kenbaar te maken bij de secretaris van de Kring, Sjef de Wit, bij voorkeur per e-mail.
e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl
tel. 0164-257307

De secretaris zal u dan de profielschets toesturen en informatie verstrekken over de procedure. U heeft tot 15 januari 2017 de tijd om de profielschets op te vragen en te reageren.

Vanzelfsprekend zal het bestuur zelf ook actief op zoek gaan naar een kandidaat voor deze functie.

Namens het bestuur,
Koert Damveld, voorzitter

Vergelijkbare berichten