Op 1 juni 2016 ging een lang gekoesterde wens van de Stichting Bezichtiging Monumenten in vervulling. Dank zij een schenking van Eugenie en  de onlangs overleden Piet Daniëls kunnen de gidsen bij rondleidingen gebruik maken van zendertje om de deelnemers te vertellen over een bezienswaardigheid. De deelnemers krijgen ieder een ontvangertje mee.

De officiële overhandiging aan voorzitter Ad Segers kan de goedkeuring van Anton van Duinkerken kennelijk wegdragen.
De officiële overhandiging aan voorzitter Ad Segers kan de goedkeuring van Anton van Duinkerken kennelijk wegdragen.

De voordelen zijn evident: de groep hoeft niet zo dicht mogelijk bij de gids te komen om de uitleg te horen. De gids kan nu op gewone sterkte spreken, en ‘achterblijvers’ hoeven niks meer te missen. Verkeersgeluiden die het de gids  soms onmogelijk maken zich verstaanbaar te maken, zijn voortaan een stuk minder van belang.
Misschien is het jammer dat het aanzien van een stadswandeling  als een kloek met haar kuikens  voortaan wat minder sterk wordt. Dank zij de draadloze ontvangst kun je de gids immers ook op een afstandje goed verstaan.

Ervaring

Piet Daniëls was zelf een enthousiast en deskundig gids bij SBM. Een man met grote liefde voor de stad en een zeer goed verteller. Zijn hart lag bij het gidsen van belangstellenden, het uitwisselen van informatie met collega-gidsen en het reilen en zeilen van SBM. Piet en Eugenie hebben niet uit eigen ervaring het gebruik van zo’n gidssysteem meegemaakt, maar hun beider wens om SBM daarmee te verrassen is hiermee in vervulling gegaan.

Stadsgids An Flipsen probeert de zender voor de gids direct even uit
Stadsgids An Flipsen probeert de zender voor de gids direct even uit

Voorzitter Ad Segers toonde zich zeer ingenomen met het nieuwe gids systeem. Al eerder had SBM getracht om een betaalbare stemversterker op de kop te tikken. Dat is echter nimmer gelukt. Gelukkig maar, want dit systeem is iets veel beters dan een elektronische roeptoeter.
Aanwezige gidsen zagen onmiddellijk de voordelen van het draadloze systeem, maar realiseerden zich dat het gebruik zeker gewenning vergt. Zo is  bijvoorbeeld het aanpassen van het stemvolume aan de groepsgrootte niet langer nodig. En gidsen die een verhoogd stemvolume niet meer aan kunnen, kunnen opgelucht adem halen. Achterblijvers moeten ze meer dan voorheen bij de groep houden. Zij  zijn er van overtuigd dat het geschenk intensief gebruikt gaat worden. De nieuwe historische stadswandelingen die in juni van start gaan hebben er onmiddellijk profijt van.

Vergelijkbare berichten