Het bestuur nodigt leden van de Geschiedkundige Kring uit voor een stadsexcursie naar Vrederust op zondag 22 september aanstaande. Maar ook niet-leden zijn welkom. Graag aanmelden als u wilt deelnemen, zie onderaan.

Een voorbeeld van de fraaie bebouwing van Vrederust

Vrederust is van oorsprong een Zeeuws en streng Christelijk krankzinnigen instituut. Het werd aan het begin van de 20e eeuw gesticht op enkele landgoederen, zoals hoeve Buitenlust. Tegenwoordig valt Vrederust onder GGZ WNB, Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Bij de rondleiding worden met name het gebouw de Schorre, de hoofdlocatie en het kerkje De Ark aangedaan. Hieraan voorafgaand is er een korte presentatie. Daarbij komen verschillende vragen aan bod, zoals:

  • Waarom is Vrederust gevestigd in Bergen op Zoom?
  • Waarom had men zoveel landerijen en bossen nodig?
  • Waarom was het ’n afgesloten gebied?
  • Wie woonden er en hoe leefde men er?
  • Hoe zag de therapie eruit in de beginjaren?
  • Hoe werd er gewerkt en hoe deed men aan ontspanning?
  • Wie was juf. van de Putten, waarvan het graf nog in de bossen ligt?
  • Met welke motivatie kwam je er werken?

 

Reinier Kennedy ligt ook op de begraafplaats van Vrederust

De excursie wordt verzorgd door gidsen van SBM onder leiding van Joost de Bont. U bent van harte welkom bij deze excursie.
Zoals gebruikelijk zijn hier geen kosten aan verbonden, maar na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld om een donatie te geven aan het fonds Aanvullende Patiëntenzorg.
Verzamelen op zondag 22 september bij de Ark, het witte kerkje op Vrederust (Noachpad 1), om 12.00 uur.
Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers wordt u verzocht u aan te melden bij de secretaris, Sjef de Wit, j.c.dewit@home.nl, tel. 0164-257307.

Overzichtsfoto van Vrederust omstreeks 1922 met de centraal gelegen kerk De Ark

Vergelijkbare berichten