Een passende ontvangst

In een overvolle zaal in het Groot Arsenaal werd het een vrolijke boel. Waar een boekpresentatie meestal slechts een aantal ouderen trekt, waren op 15 oktober 2022 ook een behoorlijk aantal kinderen aanwezig. Terecht, want niet alleen werd de Canon van Bergen op Zoom met hoogtepunten uit de Bergse geschiedenis ten doop gehouden, maar ook de Bergse Canon voor de jeugd.
Willem Vermeulen maakte een taalkundige buiteling toen hij zei dat zowel een kanon als een canon een lange rechte lijn trekt, de een door de ruimte, de ander door de tijd. Om de Canon voor kinderen interessant te maken was er voor de jeugd nóg een lijn, een verhaallijn. Want leren doe je niet alleen door kijken en lezen, maar (zelf) beleven werkt nog beter. Net als ouderwets snoep, dat kun je wel beschrijven, maar zelf proeven werkte beter, maar dát wisten de kinderen zelf al. Tijdens de nazit werd dat ‘proevend leren’ graag gedaan.  Met soep uit de tijd van opa en oma. Die toen ook graag iets uit de aanwezige voorraad meepikten: praktijkonderzoek…. 😉

Avontuur

Muisstil was het bij het avontuur van Sarah en Tom

Ivana schetste de verhaallijn door een stukje van de avonturen van Sarah en Tom te vertellen. Ook las ze stukjes voor uit de Canon, zoals toen de stad vol Belgische vluchtelingen was. Dat was  aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Het slot van de avontuurlijke tocht vertelde ze (uiteraard) niet, daarvoor moeten de kinderen het boekje zelf lezen. Maar ook ouderen zullen na deze middag benieuwd zijn naar die avonturen.

De ouderen konden beter meezingen dan de jeugd…

Pauze ?
In de “pauze” werd de feestvreugde verder verhoogd door de volksmuziekgroep ’t Meziekse, die de aanwezigen zo ver kreeg dat ze alle kinderliedjes uit hun jeugd meezongen.  De melodie werd door velen herkend, waarna eenieder luidkeels meezong. Opa’s en oma’s voorop. Zo kwamen voor bij: Elsje Fiederelsje, In Den Haag daar woont een graaf en Kortjakje, waarvan een hoogst moderne versie bleek te bestaan. Advocaatje ging op reis, en toen ontstond verwarring, omdat op dezelfde melodie zowel Kabouter Spillebeen als het Klein Stationnetje te zingen zijn. Maar ’t Meziekse wist zelfs beide liedjes tot één nieuwe tekst samen te voegen, die uiteindelijk nog klopte ook!
Op een klein stationnetje, rood met witte stippen, Stonden zeven wagentjes heen en weer te wippen.… enzovoort.

Breng dit boekje naar de burgemeester, die man met de ketting

Burgemeester
Na de pauze boden de kinderen gezamenlijk de beide Canons aan aan burgemeester Frank Petter (de man met de ketting, zei Willem Vermeulen), die samen met cultuur-wethouder Letty Demmers het gemeentebestuur vertegenwoordigde. De burgemeester dankte namens de Bergse gemeenschap voor deze bijdrage van de Geschiedkundige Kring, waarin de Bergse geschiedenis vanuit de huidige tijd in kaart wordt gebracht. “Deze Canon bevat de kern van het verleden van onze woonomgeving, en behoort daarom bij elke Bergenaar op de boekenplank te staan”.
Omdat geschiedenis weliswaar feitelijk, maar de interpretatie ervan dynamisch is, wees hij op het artikel in de jongste Waterschans, waarin verwacht en gehoopt wordt op kritiek zodat er over pakweg tien jaar een vernieuwde versie nodig zal zijn. (héél recente signalen duiden er op dat de Bergse geschiedenis nóg eerder kan zijn begonnen dan de Canon nu vermeldt; houdt de Waterschans daarom in de gaten)

Een behoorlijk geladen leskist voor elke groep 7 klas (er is nog ruimte over…)

Leskist
Willem Vermeulen zei ook dat mede dank zij de steun van de sponsors van de Canon het mogelijk werd om voor groep 7 van alle lagere scholen in de gemeente een leskist  te maken waarin zowel de Canon voor de jeugd in voldoende aantallen, als bijbehorend lesmateriaal aanwezig is.

Werkgroep jeugd
Waar de Canon vooral een blik naar het verleden is, kondigde voorzitter Koert Damveld een nieuwe, op de toekomst gerichte  werkgroep aan, speciaal om de jeugd kennis te laten maken met de regionale geschiedenis. Belangstellenden kunnen zich voor deelname in deze werkgroep (nog) aanmelden bij de secretaris.

Ledengeschenk
Na het officiële gedeelte kregen de aanwezige Kringleden hun geschenk-exemplaar van de Canon in handen. Wie er niet bij kon zijn, kan deze tijdens openingsuren afhalen aan de balie van het Markiezenhof aan de grote binnenplaats. Neemt u dan wel uw lidmaatschapsgegevens mee svp.
Extra exemplaren, én de Jeugdcanon kunt u bestellen in de winkel van de Geschiedkundige Kring, of bij de plaatselijke boekhandel.

Een toekomstig lid van de Geschiedkundige Kring

Vergelijkbare berichten