Nog sneller dan het voorgaande jaar zijn de kaartensets voor de hofzaallezingen uitverkocht. Er waren slechts 8 dagen voor nodig om de hele voorraad aan de belangstellende man en vrouw te brengen. Zonder twijfel zullen er velen teleurgesteld moeten worden. Diens enige hoop is dat er kaarten terugkomen. In setjes of losse kaarten, dat is natuurlijk afwachten. Hiervoor worden (uiteraard) geen wachtlijsten aangelegd; wel kan iemand het geluk hebben dat er op de avond van een lezing plots een kaart beschikbaar blijkt. Je weet het maar nooit. Daarvoor moet je dan wel (kort voor) de betreffende avond even bij de entree van het Markiezenhof informeren.

Het collectief Markiezenhof, Geschiedkundige Kring en Heemkundekring Halchterth organiseert de inmiddels achttiende reeks van vier lezingen over de cultuurhis­torie rond Bergen op Zoom. De lezingen worden gehouden in de Hofzaal van Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. In deze editie wordt het volgende aangeboden:

Dinsdag 7 maart 2017
Handel en scheepvaart in de Scheldedelta van de 13e tot de 16e eeuw, met bij­zondere aandacht voor de relatie tussen Bergen op Zoom en Reimerswaal.
Peter Henderikx

Geschiedenis van Zeeland, vier delen in cassette (Wbooks)
Geschiedenis van Zeeland, vier delen in cassette

In het in 2012 verscheen eerste deel van de nieuwe Geschiedenis van Zeeland is door diverse auteurs, onder wie de spreker, uitvoerig inge­gaan op de positie van de Zeeuwse en Noord Zeeuws-Vlaamse steden in het handels- en scheepvaartverkeer vanuit en naar de Schelde­delta, evenals op hun onderlinge relatie en de betekenis van de handelsmetropolen Brugge en Antwerpen. Heel weinig aandacht is toen echter besteed aan de economische rol van Bergen op Zoom in de Scheldedelta en ook Reimerswaal is er in deel één van de Geschiedenis van Zeeland wat bekaaid vanaf gekomen. In deze lezing hoopt de spreker dat enigszins goed te maken.

 

Dinsdag 14 maart 2017

Molenglas Rijksmuseum 1595 met een zilvermerk van een Bergse zilversmid
Molenglas Rijksmuseum 1595 met een zilvermerk van een Bergse zilversmid

Zes eeuwen zilver en zilversmeden in en rond Bergen op Zoom
Cees Vanwesenbeeck
Over de geschiedenis van het zilver- en goud­smedenambacht in Bergen op Zoom is tot op heden heel weinig geschreven. Over de zilver­smeden in de baronie van Breda verscheen in 2000 een lijvig boekwerk. maar Bergen op Zoom en het Markiezaat bleven onbeschreven bladen. Nu er inmiddels uitgebreid onderzoek is gedaan, weten we dat er in zes eeuwen zo’n 400 goud­en zilversmeden actief zijn geweest. In 1522 waren er zelfs voldoende zilversmeden om een zelfstandig gilde te vormen. Dat er hier zoveel zilversmeden actief waren, is te danken aan de twee jaarmarkten waardoor er voldoende omzet gemaakt kon worden. Bovendien is de invloed van de Antwerpse zilversmeden op het aantal en de kwaliteit van de Bergse zilversmeden zeker van belang geweest.

 

 

Dinsdag 21 maart 2017
150 jaar Gemeentelijke Muziekschool
Cees Meijer

Het niet gerealiseerde plan uit 1968 om de muziekschool op het ravelijn te huisvesten
Het niet gerealiseerde plan uit 1968 om de muziekschool op het ravelijn te huisvesten

In 2017 bestaat de Gemeentelijke Muziekschool – nu Centrum voor de Kunsten, onderdeel van het Cultuurbedrijf – 150 jaar. Opgericht in 1865 op initiatief van het Toonkunstig Gezelschap Harmonie, werd de muziekschool al twee jaar later een gemeentelijke instelling. Die was toen gehuisvest in een lokaal van de lagere school aan de Vismarkt. Sindsdien is de muziekschool meerdere keren verhuisd om uiteindelijk een definitieve huisvesting te vinden in de voorma­lige Wilhelminakazerne aan de Burgemeester Stulemeijerlaan. Niet alleen de behuizing groei­de, maar ook het aantal cursisten, docenten, de kwantiteit van het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens deze lezing zal de bewogen geschiedenis van de muziekschool worden verteld, omlijst met beelden en verras­sende optredens.

Dinsdag 28 maart 2017: Dubbellezing

Bergs kwartierstatenboek deel 1 van 2
Bergs kwartierstatenboek deel 1 van 2

Vreemd wordt eigen; De migratiegeschiedenis van Bergen op Zoom
Yolande Kortlever

Bergen op Zoom ligt op een gunstige plek vlakbij de belangrijke rivier de Schelde. Een ideale plek voor velen om zich te vestigen. De neder­zetting werd stad en ontwikkelde zich tot een beroemde jaarmarktstad. Van heinde en verre kwamen handelslieden naar Bergen op Zoom en verschillende van hen besloten om hier te blijven. Dat deden ook talloze militairen die vanaf 1566 hier gelegerd waren om de stad te verdedigen. De achternamen van veel ‘echte’ Bergenaren onthullen hun herkomst, Stuart en Cameron bijvoorbeeld, kwamen oorspronkelijk uit Schotland. In de negentiende en twintigste eeuw werd Bergen op Zoom industriestad en bood werkgelegenheid aan veel Bergenaren en wederom migranten. Zo kreeg de stad steeds nieuwe bewoners en wordt de samenleving gevormd zoals we die nu kennen.

Vreemd en eigen; Sieraden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Sigrid van Roode 

Een bruid uit Oman met traditionele sieraden
Een bruid uit Oman met traditionele sieraden

Sieraden uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika ogen voor ons op het eerste gezicht vreemd. Wie de taal van sieraden echter kan lezen, komt veel te weten over de draagster. Is ze van de eigen stam, of komt ze van verder? Is ze ge­trouwd, huwbaar, weduwe, arm, rijk, moeder of kinderloos? Andere aspecten zijn verrassend eigen: de angst voor ziektes en ongeluk is heel herkenbaar. Op deze avond krijgt u een intro­ductie in de wereld van sieraden en de achter­liggende verhalen, gewoonten en gebruiken, die soms vreemd, en soms heel eigen zullen blijken te zijn.

 

 

Locatie en tijd
Bergen op Zoom, Museum Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8, lezingen van 20.00-22.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Na aanvang van de lezing kan de zaal pas vanaf de pauze weer worden betreden.

Kaarten
De deelnamekosten bedragen € 27,50 voor 4 lezingen (inclusief koffie/thee).
In de voorverkoop zijn alleen kaarten voor de gehele reeks te ver­krijgen aan de balie van het Markiezenhof vanaf 13 januari dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur) en bij secretariaten van de Geschiedkundige Kring resp Heemkundekring Halchterth.
Wanneer er nog kaarten voorradig zijn, is het vanaf woensdag 1 maart mogelijk om kaarten per lezing te kopen, deze kosten € 10,00 per stuk (op = op). U kunt niet vooraf reserveren. (bij de vorige editie waren de kaarten zelfs al ruim vóór dit moment uitverkocht!)
Voor vragen kunt u mailen naar: lezingenreeks@bergenopzoom.nl of bellen naar Yolande Kortlever (0164-277077).

Vergelijkbare berichten