Twee generaties De Mooij en wethouder Kammeijer onthullen het gerestaureerde kunstwerk van Louis Weijts
Twee generaties De Mooij en wethouder Kammeijer onthullen het gerestaureerde kunstwerk van Louis Weijts

Op 27 mei 2016 werd weer een stukje industrieel erfgoed voor het nageslacht bewaard. In aanwezigheid van een groep genodigden onthulden wethouder Yvonne Kammeijer en Kees de Mooij het kunstwerk van Louis Weijts, dat werd gered uit het te slopen trafohuis aan de Zuidsingel.
SIEB voorzitter Marc van der Steen vertelde dat de eigenlijke bedoeling was het complete trafohuis te redden, omdat het een van de zeldzame voorbeelden van het zgn. Nieuwe Bouwen in Bergen op Zoom was. Dat is niet gelukt, eigenaar Tante Louise Vivensis had het terrein nodig voor de geplande nieuwbouw van het ABG. Daartoe was het pand ook destijds aangekocht. Vandaag de dag is het echter nog steeds een braak terrein, dat deel uitmaakt van de ‘wandeltuin’ rondom het tijdelijke gebouw. Achteraf kun je je dus afvragen of  sloop dan ook zo wel zo nodig was in 2012.
SIEB kreeg overigens alle medewerking om vooraf het kunstwerk van Louis Weijts uit de muur van het gebouw te (laten) zagen. Twee later aangebrachte, andere kunstwerken van J. Vriens en J. Verburgt zijn echter bij de sloop verloren gegaan.

Gijs Asselbergs geeft als SIEB lid een toelichting aan Willem Hoedelmans
Gijs Asselbergs geeft als SIEB lid een toelichting aan Willem Hoedelmans

Het geredde kunstwerk heeft de sloop mede  kunnen overleven dank zij de spontane medewerking van diverse bedrijven die zorgden voor het uitzagen, inpakken en transport van het 1700 kg zware blok metselwerk naar het gastvrije onderdak dat buurman Kees de Mooij Fiets en Fitness aanbood. Na restauratie heeft het kunstwerk daar nu een ‘definitieve’ plek gekregen. Nóg een reden om een bij deze fietsenwinkel binnen te lopen, die zelf als 50 jarige ook is gevestigd in een vroeger industrieel complex, de Liga. Kees vertelde in het kort iets over de geschiedenis van het bedrijf, dat begon aan de Korte Parkstraat, en via Zuivelstraat en Wassenaarstraat thans aan de Zuidsingel is gevestigd.
Na de onthulling van het kunstwerk werd Cees Boerhout als medeoprichter van SIEB even in het zonnetje gezet. De 85-jarige Boerhout heeft het estafettestokje inmiddels aan  jongere opvolgers doorgegeven, maar blijft niettemin beschikbaar voor gelegenheidsactiviteiten. Als klein gebaar kreeg hij een voorraadje van wat hij altijd een hassebassie noemde, en echtgenote Cox een boeket als dank voor het langdurig ‘afstaan’ van haar Cees.

Cees Boerhout neemt afscheid, en wordt door Marc van der Steen in het zonnetje gezet
Cees Boerhout neemt afscheid, en wordt door Marc van der Steen in het zonnetje gezet

SIEB kan trots zijn op wat deze organisatie in zijn nog korte bestaan inmiddels heeft gerealiseerd, en er zit nog meer in het vat. Geen wonder dat de vacature die Cees Boerhout achterlaat, al snel weer gevuld was.
Het zichtbaar worden van dit kunstwerk maakt nog eens duidelijk dat ook in de tijd van wederopbouw na WO II aandacht was voor sier en opsmuk. De toenmalige bestuurders van het GEB hadden hier kennelijk wel oog voor; het Gedenkboek GEB 25 jaar dat in diezelfde periode werd uitgegeven ,maakt dat nogmaals duidelijk. (klik op de titel om dat boek te openen of te downloaden)
Op de website van SIEB is nog meer over dit bijzondere project te lezen en te zien.

Het kunstwerk van J. Vriens is niet gered kunnen worden. De weergegeven typische wederopbouw-tekst is samengesteld uit de letters van de toenmalige directeur LJM Sarolea
Het kunstwerk van J. Vriens is niet gered kunnen worden. De typische wederopbouw-tekst is samengesteld uit de letters van de toenmalige directeur LJM Sarolea. Het lijkt wel of deze tekst over Cees Boerhout ging……….

 

 

Vergelijkbare berichten