Achter de zichtbare gemetselde muur blijkt nog een heel brok massief muurwerk aanwezig (opname 11 april 2017)

Neen, Maraens trompetten zijn (nog) niet te horen. En al is er een flinke bres geslagen in de aarden wal van het ravelijn Op den Zoom, het herstel verloopt voorspoedig. De contour van het aardlichaam wordt al goed zichtbaar.
Ook het herstel van het metselwerk vordert. Aan de lichte plekken is te zien hoezeer reparatie noodzakelijk was. Die stukken zijn opgebouwd uit nieuwe stenen. Een paar weken terug was op die reparatieplekken goed te zien hoe dik die muren eigenlijk zijn.

De aannemer is nog volop doende, maar duidelijk is dat het herstelde ravelijn straks de oude (door verwaarlozing) beboste ruïne vrij snel zal doen vergeten.

Op deze opname van 13 november 2013 is te zien dat het ravelijn eigenlijk een romantische ruine was. Een deel van de bomen is hier nota bene al verwijderd. Die groeiden er overigens pas vanaf ongeveer 1932, toen de terre als gemeentelijke kweektuin werd ingericht
Een kleine suggestie vanuit York om de aarden wal van het ravelijn straks te stofferen. In het voorjaar is het een compleet feest van narcissen

Vergelijkbare berichten