Het Begijnhof Breda is de oudste instelling van Brabant en één van de oudste rechtspersonen in Nederland. De rechtspersoon werd opgericht op 22 maart 1267 en bestaat ononderbroken tot op de dag van vandaag. In 2017 wordt het 750-jarig bestaan gevierd.

Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt een serie van vijf boeken. Het fotoboek Leven tussen ’t Klooster en de Wereld verscheen in 2011, het boek Vrijheid in gebondenheid. De spiritualiteit van de Bredase begijnen in 2013 en het boek Het geschrevene blijft. Het archief van het Begijnhof Breda in 2015. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan een wetenschappelijke monografie over de bouwhistorie door drs. J. Veerman (bouwhistoricus) en een standaardwerk over de algemene geschiedenis door een groep scribenten.

Hoewel het begijnhof al beschikt over een aanzienlijke fotocollectie wordt namens de redactie van de jubileumboeken door de heer F. Roelvink gezocht naar uniek beeldmateriaal betreffende het Begijnhof en de begijnen, zoals foto’s, tekeningen, schilderijen, borduurwerken, films etc. Hij roept daarbij uw hulp in. Wellicht is in of via families van begijnen en/of pastoors – bijvoorbeeld in fotoalbums – uniek materiaal bewaard gebleven.

De redactie (van de jubileumboeken) zou u zeer erkentelijk zijn indien u beeldmateriaal digitaal kunt aanleveren. Wij zijn ook bereid om het materiaal, uiteraard kosteloos, voor u te digitaliseren waarna u de originelen retour ontvangt. U kunt hierover contact opnemen met de heer F. Roelvink via e-mail: fhmroelvink@gmail.com of telefonisch 076- 5710201 of via het secretariaat van het Begijnhof, info@begijnhofbreda.nl  of telefonisch 076-5211276. Bij een geplaatste foto zal (desgewenst) ook de naam van de aanbieder in het boek worden afgedrukt.

De laatste 15 Begijnen te Breda

Uittreksel uit lijst van pastoors van het Begijnhof

Vergelijkbare berichten