Enige tijd terug, op 16 juli j.l. stond hier een oproep “opsporing verzocht” om uit te zien naar een houten beeld, dat behoorde tot een serie van dergelijke kunstwerken die te vinden zijn in de St Lambertuskerk van Wouw. En warempel, al enkele dagen later schreef John Roovers het volgende:
Met enige verbazing de oproep op de site van de Kring gelezen. De verblijfplaats van het bewuste beeld is toch allang bekend. Het bevindt zich in de collectie van het Markiezenhof. Zie het artikel, met foto van het beeld, over H.F. Antheunis in Bergen op Stoom.
En kort daarna vulde hij dit aan met informatie over de publieke verkoping in 1886 waar het beeld verkocht werd aan de beeldhouwer Antheunis uit Bergen op Zoom. Ook bleek Fons Gieles over dit beeld geschreven hebben in de Waterschans 1971/1 “De verkochte bisschop“..

Het beeld zoals het thans in de Lambertuskerk in Wouw terug is bij de andere beelden van de koorbanken uit de abdij van Hemiksem, later Bornhem

Zo zie je maar dat informatie soms zelfs onder handbereik ligt zonder dat je dat beseft.
Navraag bij enkele suppoosten van het Markiezenhof leverde daarna weinig op; men wist niet welk beeld bedoeld werd, en verondersteld werd dat het dan wel in het depot zou staan. Hetgeen spijtig zou zijn, want dan is het niet voor het publiek te zien.
‘Ontdekking’
Nu organiseerde de Geschiedkundige Kring op 17 september j.l. na een corona-onderbreking weer de traditionele dag voor haar vrijwilligers. Zo’n dag is behalve een ontmoetingsdag vooral een gelegenheid om iets van de lokale geschiedenis onder de aandacht te brengen.
Eén onderdeel daarvan was een bezoek aan de St Lambertuskerk te Wouw die naast haar boeiende geschiedenis een schat aan kunstwerken herbergt. Uw verslaggever was danig verrast daar geattendeerd te worden op “een beeld van vermoedelijk Thomas Becket”.
Het gezochte beeld is dus terecht! En dat al jaren. Waar Fons Gieles in zijn artikel in 1971 nog meldde dat het beeld ‘verdwenen’ was, werd het reeds in 1975 door de gemeente Bergen op Zoom aangekocht van de weduwe (van een (klein)zoon van beeldhouwer) Antheunis, die toen in Bergen op Zoom woonde.
In Waterschans 1978/3 bericht Antoine Asselbergs reeds over het dan in het Markiezenhof aanwezige beeld. Het beeld was toen in de Glymeszaal van het Markiezenhof te zien.
Dank zij de toenmalige museumdirecteur Wim Reijnders is het beeld enkele jaren geleden (bij de herinrichting van het museum?) in tijdelijke bruikleen gegeven  aan de kerk in Wouw. Waarmee de cirkel rond is; de beeldengroep is weer ‘compleet’. Een betere plek voor dit beeld is niet denkbaar.

Afgietsel van de ‘verkochte bisschop’ die door Fons Gieles werd geschetst

En het houdt niet op: de kop die Fons Gieles in 1971 bij zijn artikel schetste, blijkt anno 2022 samen met andere keldervondsten in een vitrine in de ontvangstruimte van Hotel  de Draak te liggen. En die ruimte is…. jazeker, in het vroegere huis St Joris. Waarmee ook een tweede cirkeltje rond raakt.

Beschrijving

Binnenkort vindt u onder het kopje “Uitgaven”- “Boeken en publicaties” een nadere beschrijving van de bewogen geschiedenis van (al) deze beelden. Deze informatie is nog in bewerking. Overigens kunt u nu al een korte beschrijving vinden in de ontvangstruimte van de Lambertuskerk in Wouw.

 

 

Vergelijkbare berichten