1747 Beschryving der stad Bergen op den Zoom

De titel van het boek is niet geheel juist; er is uiteraard wel een historische beschrijving van de stad, maar het zwaartepunt ligt toch in het daarop volgende deel: de belegering en val van de vesting door de Fransen in 1747.
De inval van de Fransen in 1745 hield verband met de houding van de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden in het krachtenspel van Europese grootmachten, waar de republiek overigens ook toe behoorde. Door de Oostenrijkse Successieoorlog was het evenwicht tussen deze machten verstoord. Frankrijk kwam als ‘vriend’ de Republiek ‘beschermen’ tegen andere krachten. Uiteraard omwille van de eigen positie. De desastreuse gevolgen zijn bekend; in 1747 werd de vesting Bergen op den Zoom als de sleutel tot Holland niet alleen ingenomen, maar ook grondig vernield. Het was toen overigens ook definitief afgelopen met de status van de Republiek als grootmacht.
In dat licht is deze publicatie gepresenteerd als ‘kunnende dienen tot een supplement op de vaderlandsche historie’. Het geeft naast andere publicaties een helder overzicht van de het beleg en de ondergang van de als onneembaar bekend staande vesting, ‘La Pucelle’. De tekst is verlucht met fraaie gravures die de vernietiging van vooral de Grote of Gertrudiskerk en de directe omgeving op indringende wijze tonen.
Naast andere publicatie is dit artikel van Dr O. van Nimwegen in de MIlitaire Spectator van 1997 ook zeer lezenswaardig.

Een facsimile van deze publicatie vindt u hier. Merk op dat in de facsimile pag 61 ontbreekt. (Deze is wel opgenomen in de onderstaande versie)

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: ,