Bergen op Zoomse Potbakkers-families

Vooral in de 17e eeuw is de potmakersindustrie in Bergen op Zoom zeer belangrijk. Uit de enkele fami­lie’s die de drempel van de 17e eeuw overschrijden spruiten spoedig talloze anderen, terwijl menige pot­bakker van elders zich hier komt vestigen.

Dit genealogisch onderzoek van Kees van de Watering  toont de onderling sterke familiebanden tussen de potbakker-families vanaf de 17e eeuw.
In het midden van de 17e eeuw zijn er ruim twintig potma­kerijen. Door allerlei oorzaken loopt dit aantal in het begin van de 18e eeuw terug tot 12.
Slechts enkele families weten zich als potmakers te handhaven. Zij die een gokje wagen sneuvelen of vestigen zich elders, anderen sterven uit, terwijl sommigen van beroep veranderen.
Deze studie sluit aan op de publicatie van Korneel Slootmans: “Tussen hete vuren”.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: