Brief van eenen Poolschen officier

Wie enigzins op de hoogte is van de verdedigingswerken  rond de stad Bergen op Zoom heeft zich wellicht ooit afgevraagd waarom er in de waterlinie een opmerkelijke bocht is/was tussen de vesting van de stad en het fort Moermont. Een officier uit het Staatse leger die kennelijk nauw bij de aanleg betrokken was, wist hier wel een antwoord op. Hij beschuldigde min of meer de directeur fortificatien Van Bommel van het dienen van eigen belang, en meer. Feit is dat deze Van Bommel een buitenhuis ‘Bommelrust’ had met omliggende velden waar nu de wijk Meilust I en volkstuinencomplex  Bommesee liggen. De linie lag daar net buiten. Het landgoed ‘Bommelrust’ lag daarmee binnen de versterking. (Is ook nog te zien op de maquette in het Markiezenhof)
In deze brief legt de schrijver met kennelijke deskundigheid uit waarom de liniewal die door Van Bommel werd aangelegd, de vesting Bergen op Zoom niet verbetert, maar verzwakt. Hij geeft aan dat de directeur vestingwerken duidelijk niet gemakkelijk is voor zijn personeel. De schrijver acht Van Bommel ondeskundig voor zijn taak en bovendien corrupt, omdat hij het eigen belang zou dienen in weerwil van overheidsvoorschriften.
Of deze beschuldigingen ooit tot nader onderzoek hebben geleid is voor deze herplaatsing niet verder nagezocht. Voor nu acht de redactie het voldoende dat  deze brief een bijzonder licht werpt op de enkele jaren geleden herstelde liniewal tussen de forten De Roovere en Pinsen.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: