Cort verhael van den bloedigen en tyranniqen Assault etc (1605)

Vanaf het moment dat de stad de zijde van de Staten koos (1577) ondervindt het aanvallen van legers van de Spaanse koning Filips II. Waar het beleg van Parma in 1588 op niets uitdraaide, was het in 1605 de aartshertog Albertus van Oostenrijk, schoonzoon van Filips II en landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, die vanuit Antwerpen diverse pogingen deed Bergen op Zoom weer onder Spaans bewind te brengen. In andere publicaties van bijvoorbeeld Th. A. Boeree wordt hier wel gewag van gemaakt. Overigens was Albertus ook degeen die het Twaalfjarig Bestand overeenkwam. Na zijn overlijden werd dit bestand niet langer verlengd.
Omdat historici de voorkeur geven aan oorspronkelijke bronnen, vormt dit boekje een aardige aanvulling. Gepubliceerd en gedrukt in Bergen op Zoom direct na de twee mislukte aanslagen, en gecontroleerd door de toen verantwoordelijk Gouverneur van de stad Paulus Bax mag hier een hoge mate van betrouwbaarheid aan worden toegekend.
Het boekje is weliswaar op internet te vinden, maar vanwege de nog gebrekkige drukkwaliteit zijn deze exemplaren nauwelijks leesbaar. Het leek ons daarom een aardige gedachte om dit boekje als een schijnbare facsimile, maar dan leesbaar, toegankelijk te maken. Voor wie dit toch nog lastig vindt, is in de pdf editie aansluitend dezelfde tekst in een moderner lettertype toegevoegd.
De epub editie is eender, met dien verstande dat daarin het lettertype door de lezer zelf wordt bepaald.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tag: