De Duitschers in Belgie (1914)

Aan het begin van de Grote Oorlog zou deze naar verwachting slechts enkele maanden duren. De Duitsche kroonprins sprak zelfs van een ‘Frische, fröhliche Krieg’. Vanuit die optiek reisden verslaggevers vanuit (neutrraal) Nederland door het land en deden verslag in de Nederlandse dagbladen. In dit boekje zijn deze verslagen samengevat door Stan Dietvors, die voor de Maasbode in september 1914 een rondreis maakte door België. Het werd nog diezelfde maand gepubliceerd.
Het boekje biedt een dwarsdoorsnee van de gebeurtenissen die in de voorafgaande periode na 4 augustus in het land plaatsvonden. De vluchtelingenstroom naar Nederland was toen nog klein, Belgen weken in september vooral richting Antwerpen.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: