De Liefde van Sinte Geertrui

In het boekje van Fons Gieles Gertrudis van Nijvel wordt naar dit verhaal verwezen.

Het verhaal ‘De liefde van Sinte Geertrui’ is gebaseerd op de legende Van Ste Gertrudis die de ridder redt, die zijn ziel aan de duivel verkocht had. Gertrudis geeft hem slechts ruimte tot een platonische liefde. Zijn belevenissen die daaruit voortvloeien volgen deels hetzelfde thema dat Charles Dickens gebruikte in zijn Christmas Carol, waarin Scrooge geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn daden, en waarbij anderen als niet na te volgen voorbeeld worden gesteld. Het presenteren van waarschuwende voorbeelden om een (bekerings)doel te bereiken is echter van alle tijden.
Wat dit boekje zo aantrekkelijk maakt voor Westbrabanders is dat het verhaal zich nagenoeg geheel afspeelt in deze omgeving, met herkenbare toponiemen. Zelfs de verblijfplaats van de duivel, de Tooverberg, is op de kaart terug te vinden.  Ook andere plaatsaanduidingen komen in het boekje voor.
De schrijver van het verhaal kende goed de weg in deze streken. Zijn  kennis van de plaatselijke geschiedenis blijkt uit diverse opmerkingen. Hij speelt met feiten die in de tijd dat Gertrudis leefde, nog eeuwen op zich zouden wachten. Zijn katholiek-journalistieke achtergrond verraadt zich met een hint naar een kennelijk onbetrouwbare bankier van het Vaticaan.
Ofschoon het boekje duidelijk de sfeer van de Rijke Roomse Leven ademt, is het ook in de huidige tijd zeer leesbaar, en vanwege de topografische herkenbaarheid een plezier voor belangstellenden voor lokale geschiedenis.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: , , ,