De Moyses en de Duve

Veel Bergenaren zullen, als je het huis de Duve noemt, niet weten waar dat te vinden is. De Moyses daarentegen kan men u wel wijzen, meent men. Dezelfde Bergenaren zullen zich er meestal niet van bewust zijn dat ze dan eigenlijk de Duve aanduiden.
De verwarring is verklaarbaar, waar het restaurant dat na de restauratie van de beide panden in de Duve werd gevestigd, de naam De Moyses ging dragen. Een beetje misleidend, dat wel. Het huis De Moyses dat er naast staat is anno 2020 gesierd met de tweede naam van dit pand: De Groote Monarch.
De restauratie in 1974 van deze twee markante panden in de Fortuinstraat vormde de aanleiding om de historie van beide panden  in een document voor belangstellenden beschikbaar te maken.
Archiefonderzoek bracht een reeks eigenaren aan het licht, en tevens de rol die één van de bewoners, Cornelis de Clerck, in de periode van de hervorming speelde. Over deze laatste periode is overigens een andere, uitgebreide publicatie verschenen: Hervorming te Bergen op Zoom. Deze is eveneens te downloaden.
In de thans gedigitaliseerde editie is de hierboven vermelde naamsverwarring zo goed mogelijk gecorrigeerd.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: , , ,