De stille ronde van Bergen op Zoom

Gedurende de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis werd in 2015 in Bergen op Zoom op 31 oktober de Nacht van de Geschiedenis gehouden.
Op initiatief van de stichting  Huis aan de Schelde en Markiezenhof werd toen de (bijna vergeten) Bergse legende ‘De stille ronde van Bergen op Zoom’ in het Markiezenhof in meerdere taferelen uitgebeeld. Het gebouw en de daarin aanwezige museumstukken werden daarbij op creatieve wijze in de voorstelling ingepast.
De websiteredactie van de Geschiedkundige Kring draagt graag zijn steentje bij om deze legende/volksverhaal/doorvertelde geschiedenis voor volgende generaties te behouden.
Daarom is de vertelling, zoals deze te vinden is in het eerste deel van ‘Nederlandsche sagen en legenden’ van Josef Cohen (1921) hier nogmaals weergegeven.
Mogelijk was dit boek ook in huize Asselbergs te vinden. In ieder geval heeft Anton van Duinkerken dit verhaal weergegeven in het gedicht ‘De stille ronde’ dat hier eveneens weergegeven.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: , , ,