Eene bijdrage aan Neerlands krijgsgeschiedenis

Dat de bestorming en de val van de vesting Bergen op Zoom sedert 1747 tot de verbeelding bleef spreken blijkt eens temeer uit deze militaire studie. Uitgaande van de aanleiding tot de Oostenrijkse successie-oorlog worden enkele legerleiders gevolgd die in juli 1747 bij Bergen op Zoom naast resp tegenover elkaar komen te staan. De analytische beschrijving van de belegering maakt duidelijk dat de Franse troepen hun aanval zorgvuldig opbouwden. Anders dan soms nog wel te beluisteren valt, is er geen sprake van geluk of toeval bij de val van de vesting.
Méér dan interessant in deze studie is de gedetailleerde beschrijving van de vesting, en wellicht nóg meer, van de inundaties.
Wie meende dat de ‘Linie van Steenbergen’, thans de Westbrabantse Waterlinie genoemd, de enige inundatie was kan er in deze studie en de bijgevoegde kaart kennis van nemen dat veel groter gebieden ter verdediging onder water gezet werden.
Een interessant document voor ieder die is geïnteresseerd in de geschiedenis van westelijk Noord Brabant.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: