Het Cellebroedersklooster te Bergen op Zoom

Een onderzoek van gemeente-archivaris H. Levelt werpt licht op een van de vele kloosters die het middeleeuwse Bergen op Zoom gekend heeft. Na de beeldenstorm in november 1580 was van kloosters in de stad nog nauwelijks sprake, ofschoon de laatste cellebroeder tot 1598 in de stad aanwezig was. Dit vanwege de gewaardeerde taak der cellebroeders, verpleging der pestlijders en begraven der doden.
De verwijzingen naar plaatsen in de stad dateren (uiteraard) van 1923, en zijn in de huidige tijd vaak achterhaald. Deze zijn niet storend voor de oriëntatie van de tegenwoordige lezer, en bieden soms zelfs hierdoor extra historische informatie.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: Tag: