Het geslacht Backx

Het geslacht Backx beschrijft het leven van de twee ritmeesters Paul en Marcelis Backx, dat zich afspeelt aan tijdens het eerste deel van de tachtigjarige oorlog. Door hun optredens met hun cavalerie in den lande en vanuit Bergen op Zoom hebben zij merkbaar bijgedragen aan de strijd tegen de Spaanse overheersing. De naam ‘la Pucelle’ die de stad Bergen op Zoom sierde vanwege haar reputatie van onoverwinnelijkheid is voor een niet onbelangrijk deel aan deze beide ritmeesters te danken.
Het boek geeft een beeld van het leven in het Bergen op Zoom van de 16e eeuw en de strijd van de Lage landen tegen Spanje.
Historicus Th A. Boeree deed als garnizoenscommandant van Bergen op Zoom tijdens de dertiger jaren van de vorige eeuw onderzoek naar de geschiedenis van de vesting Bergen op Zoom, waarvan hij een aantal zeer lezenswaardige publicaties het licht deed zien.
Het genealogisch deel uit het boek betreffende de familie Backx is in deze gedigitaliseerde versie niet overgenomen.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: Tag: