Huichelarij en verraad 1581

Een driestuiverroman avant la lettre gebaseerd op een voor Bergen op Zoom belangrijke historische gebeurtenis. Op 5 december 1581 tracht Parma door een overval de stad in te nemen. De markies Jan van Wittem is hierbij betrokken.
Omstandig worden de gebeurtenissen uiteengezet, waarbij zowel de gunstige als ongunstige karaktertrekken van de hoofdpersonen sterk worden benadrukt. Het geheel maakt duidelijk aan welke zijde de schrijver staat.
Uitgegeven in 1853 ademt het de schrijfstijl uit die tijd, ofschoon een eveneens opgenomen recensie bepaald kritisch is over de opbouw. Ook qua historische juistheid is er nogal het een en ander op dit boekje aan te merken.
Toch is het aardig om er kennis van te nemen. Al is het maar om te zien dat ook in de nadagen van de vestingperiode van de stad er nog steeds aandacht voor de stad als belangrijk voor de vorming van het huidige Nederland was.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: