Zilver in en rond Bergen op Zoom

Bij gelegenheid van de zilvertentoonstelling ‘Voorbij IJdelheid’ in 2017 stelde de stichting ‘Bergen op Zilver’ een boek samen, dat als standaard voor de geschiedenis van de zilvernijverheid in en rond Bergen op Zoom beschouwd mag worden. Destijds werd dit boek ook door de Geschiedkundige Kring met enige korting aan de leden aangeboden. Ofschoon het thans alleen via commerciële kanalen nog verkrijgbaar is, is vermelding op de ze plaats van belang, omdat het een wat verwaarloosd deel van de Bergse nijverheid en erfgoed onder de aandacht houdt. Denk bijvoorbeeld eens aan de Zevenbergse schutterskraag, een pronkstuk dat het Rijksmuseum voor de toenmalige tentoonstelling uitleende.
Het boek biedt een overzicht van meer dan 600 jaar zilver en zilversmeden vormt een belangrijke aanvulling op de geschiedenis van Bergen op Zoom en omgeving. Prachtige objecten worden in het boek beschreven en in kleur getoond. Tesamen met het boek Zilver en zilversmeden in Breda vormt het een complementair overzicht van de zilvernijverheid in West Brabant gedurende meer dan zes eeuwen. De stichting Bergen op Zilver vult het boek nog regelmatig aan met nieuwe informatie en nieuwsbrieven die op de eigen website te vinden zijn. Ook kan via de stichting dit boek nog worden aangeschaft.

Tweedehands aanbod

Categorie: