De Algemene Leden Vergadering van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom zal plaatvinden in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom op woensdag 22 april 2015 om 19.30 uur.
Nadere informatie volgt in Waterschans 2015 – I en de website.
De stukken voor de ALV zullen ook op de website gepubliceerd worden.

Uw reactie?