Nathalie de Visser (Edufact) houdt een inleiding over een (nog steeds groeiend) aantal (kerk)dorpen dat in de loop der eeuwen ten prooi is gevallen aan water. Dat kan veroorzaakt zijn door stormvloeden en andere overstromingen, zoals militaire inundaties. De lezing was doorspekt met een stroom aan dorpen, waarvan soms alleen de naam bekend is vanwege de vermelding op een oude kaart. Wel is er naar een aantal plekken diepgaand archeologisch onderzoek gedaan. Dat we hier met een uniek bestand aan verdwenen woonplaatsen te maken hebben, acht De Visser een prachtkans om dit onderwerp geschiedkundig en toeristisch op de kaart te zetten. Er is dan ook de komende jaren heel wat te doen!
Voor een uitgebreid, en desondanks toch summier verslag van de lezing haalt u deze bijlage op.
Na de pauze ging De Visser dieper in op de verdronken stad Reimerswaal, destijds qua belang de derde stad van Zeeland. et huidige project kijkt vooral naar de toekomst mbt deze stad.


Vergelijkbare berichten