Uit persberichten vernamen wij het overlijden van de heer Theo Jansen (1933-2015).

Hij diende onze vereniging als secretaris van 1983 tot 1987, de jaren van opmaat naar de heerlijkheidsfeesten van 1987. Tevens had hij enige tijd zitting in de redactie van De Waterschans en de serie Studies uit Bergen op Zoom, eveneens als secretaris.
Maar ook eerder was hij een actief lid, die door zijn sociale als zakelijke contacten veel goodwill voor de vereniging en haar doelstellingen wist te kweken en daarbij het aantal leden dat jarenlang maar een minimaal aantal mensen omvatte, tot een aanzienlijk hoger cijfer wist te brengen.
Net zoveel of nog meer gesprekken had ik met hem over het culturele, maatschappelijke en politieke leven in onze stad Bergen op Zoom. Nog intensiever werd een en ander nadat hij secretaris van de Geschiedkundige Kring was geworden. De gastvrijheid van hem en zijn vrouw Marga in de grote huiskamer boven de winkel het ‘’Herenhof’’ in huize ’’Sint Joos’’ aan de Kortemee¬straat zal mij altijd bijblijven.
Mensen als hij willen niet trots vooraan staan, maar dragen van huis uit een niet onbelangrijk steentje bij aan het culturele leven in stad en streek. Hij ondersteunde dat met een praktische en inventieve geest, nooit zonder humor en steeds met de stijl, die hem van nature eigen was.
Persoonlijk had ik het genoegen gedurende een aantal jaren veel contacten met hem te onderhouden in verband met de organisatie van de historische stadswandelingen die de Harmonie Kolpings Zonen jaarlijks organiseerde. Onbewust legden wij daarbij in samenwerking met Cees Vanwesenbeeck de grondslagen voor de reeds lang uitverkochte en door velen gezochte “Gids voor Oud-Bergen op Zoom”.
Anderen hebben inmiddels het stokje overgenomen en dan geraken dergelijke personen al snel in de vergetelheid. Ik hoop dat het komende jubileum een aanleiding zal zijn, ook aan deze mensen aandacht te besteden.

Willem van Ham

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *