In de Algemene ledenvergadering van 13 april 2016 is door de aanwezige leden goedkeuring gegeven aan de benoeming van de volgende drie nieuwe leden in het bestuur:

Laurijs verlaat het bestuur, maar blijft gelukkig voor de website (en nog veel meer) behouden
Laurijs verlaat het bestuur, maar blijft gelukkig voor de website (en nog veel meer) behouden

*  Koert Damveld,
*  Rob Franssen,
*  Wim van Rooy.
Daarnaast is ingestemd met de tweede zittingstermijn van Ria Huisman, die na drie jaar lidmaatschap statutair aftredend is.
Hoe de taken binnen het bestuur worden (her)verdeeld wordt nog nader bezien. Wel is bekend dat Koert Damveld als de nieuwe voorzitter gaat optreden.
Tegelijk met dit besluit traden af Laurijs Weijts, die na twee zittingsperioden niet meer herkiesbaar is, en de voorzitter Joost de Graauw, die om redenen die hij in de laatste Waterschans mededeelde, niet voor een tweede zittingsperiode beschikbaar is.
Door deze veranderingen bestaat het complete bestuur weer uit 9 personen; ook de gedurende de laatste termijn vacant gehouden plaats is hiermee bezet. Het geeft net wat meer ruimte bij de taakverdeling binnen het bestuur.

Joost draagt de voorzittershamer over aan Koert
Joost draagt de voorzittershamer over aan Koert….

Werkgroepen
Ook in de diverse werkgroepen van de Geschiedkundige Kring vinden mutaties plaats. Deels zijn deze een gevolg van de gemelde bestuurswisselingen, maar ook zijn er vrijwilligers die na jarenlange inzet besloten hebben dat stukje van hun betrokkenheid bij de Kring af te sluiten. Soms betreft het leeftijd, soms gezondheid die tot dit besluit leidde.
De redactie van de Waterschans moest afscheid nemen van hoofdredacteur Irene van Kemenade die deze activiteit om dringende gezondheidsredenen doch zeer tegen haar eigen zin los moest laten. Jan Peeters, die haar al enige tijd verving, volgt haar nu officieel op. Redactielid en geschiedkundige Jac Bakx verlaat het team ook, in zijn plaats komt geschiedkundige Margot Franken.
De 12e geschiedenisquiz die morgen (15 april) wordt gehouden, zal de laatste zijn die Fons Evers mede hielp organiseren. Fons was overigens ook actief in de werkgroep excursies.

... waarna de nieuwe voorzitter het niet kan laten de voorganger nog even leutig op de hak te nemen.
… waarna de nieuwe voorzitter het niet kan laten de voorganger nog even leutig op de hak te nemen.

Activiteiten
In de vergadering belichtten voorzitter, penningmeester en projectleider onder meer:
Hofzaallezingen, excursies en stadswandelingen, de vrijwilligersdag (die uiteindelijk leidde tot een donatie van nieuwe vitrines voor het Wilhelmietenmuseum),
School voor Geschiedenis, waarvan de aanmelding voor het eerste jaar (dus nieuwe instroom) ietwat afneemt, het tweede jaar bevredigend is en de modulen voor de vervolgperiode zeer succesvol zijn. Een speciale stoomcursus voor (de vaak van elders komende) ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom is gehouden, een tweede zit in de pen;
De financiën, die een gunstig resultaat laten zien;
het 50 jaar project, waarin plannen worden ontwikkeld voor de viering in 2018 van het 50 jarig bestaan van de Kring. Omdat ook het Markiezenhof en de Vrienden van het Markiezenhof hetzelfde jaar Abraham zien, wordt de samenwerking gezocht om er een extra feestelijk jaar van te maken.

Voor de bestuurlijke zaken die in de vergadering werden besproken is er het officiële verslag van de secretaris. Dat komt echter pas na goedkeuring beschikbaar. Daar zult u nog enige tijd geduld voor moeten oefenen, maar u had natuurlijk ook de vergadering kunnen bezoeken.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *