De Waterschans editie 2016/2 verschijnt in juni. Daarin treft u aan:

  • Kennismaking met Koert Damveld, die Joost de Graauw opvolgde als  voorzitter van de Geschiedkundige Kring.
  • Kennismaking ook met Margot Franken, die een vrijkomende plaats in de redactie van de Waterschans inneemt, en daar een samenkomst van haar hobby’s (ofwel banen) in ziet.
  • Een schets van het (concept)(programma van activiteiten ter gelegenheid van het jubileumjaar 2018, wanneer de Kring vijftig wordt, door Marc van der Steen.
  • Een reactie op de Archiefdoos in editie 2015/3; het daarin getoonde gedicht wordt nader verklaard: Het raadsel van het rijm is opgelost!
  • Weet u wie of wat een Lias is? Wees er snel bij, want ze verdwijnen….! Conja van der Meule vertelt er meer over in een nieuwe Archiefdoos.
  • In de stad van stoet en spel, met een eigen kermismuseum is het niet vreemd dat ook hier gevestigde kermisfamilies aan de orde komen. In deze editie heeft Henk Lelieveld de geschiedenis van de familie Van der Zande uit Halsteren onder de loep genomen.
  • Tenslotte meldt de excursiecommissie nog dat van 5 juli tot en met 13 juli de inschrijving open staat voor de jaarexcursie 2016. Deze gaat naar het kasteel Haaren, en het museum Klok & Peel in Asten, en vindt plaats op zaterdag 3 september 2016. Gezien de zeer beperkte aanmeldperiode dient u er snel bij te zijn. Kosten: € 56.-. pp. Aanmelden bij P. Bernaards, 0164 237744. Betaling op NL28RABO0347215513  t.n.v. Penningmeester Geschiedkundige Kring o.v.v. ‘Jaarexcursie 2016’.

Vergelijkbare berichten