De tweede editie van de Waterschans van dit jaar was net ter perse gegaan, toen het bericht kwam van het overlijden van het erelid Willem van Ham. Gelukkig kon de drukker nog tijd en ruimte vinden om een herdenkingsartikel gewijd aan deze zeer actieve geschiedkundige te plaatsen. Cees Vanwesenbeeck schreef als oud-collega niet alleen een zeer respectvolle necrologie, maar sprak ook tijdens de afscheidsdienst van Willem van Ham.

Twee andere overlijdensberichten (Jan van Mosselveld, Bert van der Stoel) konden niet meer door de drukker worden meegenomen. Wel is er op de website aan deze twee mensen een artikel gewijd. In Waterschans 2020-III zal een in memoriam verschijnen.

Dat de corona-crisis ook de Geschiedkundige Kring niet onberoerd laat blijkt uit drie berichten: – de jaarexcursie gaat in 2020 niet door, de stadsexcursie wordt beperkt tot een buitenwandeling, en de Algemene Ledenvergadering is pas voorzien voor 30 september, waarbij de vereiste onderlinge afstand mogelijk wordt gemaakt door ( zo nodig) te vergaderen in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk (kom je ook weer eens in de kerk…).

Hans Domes, Bergse zilversmid aan het hof in Florence

Cees Vanwesenbeeck
Dat het zilverproject ‘Bergen op zilver’ nog steeds in beweging is, blijkt uit het artikel over Hans Domes, een Bergenaar die zilversmeedkunst vervaardigde voor De Medicis in Florenze;
De middeleeuwse Bergse musicus Jacob Obrecht blijkt geconterfeit te zijn door een niet minder beroemd schilder, Quinten Metsys, (van wie ooit een altaarstuk in de Maagdkerk hing, en nu een kopie in de Gertrudiskerk).

De mogelijke voorganger van het Markiezenhof

Jan Weyts
Het onverbrekelijk met de stad verbonden Markiezenhof blijkt zoals we dat nu kennen, niet op maagdelijke grond gebouwd te zijn. Uit blootgelegde funderingen blijkt een wat bescheidener huisvesting voor de heren langs de Grebbe te hebben gestaan.

De belevenissen van soldaat Cor Rampart (Deel II)

Marianne de Hoogh-Andriessen
Tenslotte vindt u nog een vervolg op het eerdere artikel (Waterschans 2019-IV) over soldaat Cor Rampart,

Vergelijkbare berichten