Langs de plaatsen waar ooit de Vrijmetselarij gevestigd was.

In samenwerking met SBM ( Stadsgidsen Bergen op Zoom ) wordt op zondag 20 september as. (onder voorbehoud) een wandeling gehouden langs alle plaatsen waar de Vrijmetselaars onderdak gevonden hebben in onze stad.

De wandeling start om 14.00 uur. Vertrek / verzamelen voor het oude Stadhuis op de grote Markt. We eindigen in het Logegebouw van de Vrijmetselaars alwaar binnen het gebouw ook uitleg gegeven wordt over de doelstellingen van de Vrijmetselaars en afgesloten wordt met een rondleiding door het gebouw.

De loge in Bergen op Zoom is opgericht in 1767 en is een van de oudste loges in Nederland. In het kader van het 250 jaar bestaan heeft SBM al meerdere bijzondere stadswandelingen ontwikkelt en gehouden. De wandeling staat onder leiding van één van de Gidsen van SBM.

U bent van harte uitgenodigd aan deze wandeling deel te nemen. In verband met de grootte van de groepen worden deelnemers wel verzocht zich aan te melden, via een mailtje naar de secretaris.

Uw reactie?