Arjan liet de bediening van de kraan wijselijk over aan Patrick, die vervolgens (dank zij de aanwijzingen  van Arjan?) bijna het projectbord omver haalde

Vandaag 14 juli 2017, is de datum waarop onomstotelijk vaststaat dat de Waterschans in haar oorspronkelijke uitvoering terugkeert in het landschap. Maar liefst twee wethouders luidden de start van de herstelwerkzaamheden in door onthulling van het projectbord. Arjan van der Weegen kon het niet laten om toch even te grappen dat uitgerekend twee Spinolen  de officiële handeling verrichtten. (Waar Bergen Halsteren kust…’) Arjan als portefeuillehouder cultuur, Patrick als verantwoordelijke voor Ruimtelijke ontwikkeling  zijn namelijk beiden  uit de vroegere gemeente Halsteren afkomstig.

Arjan benadrukte dat hij vanuit zijn portefeuille zoveel mogelijk van de vroegere vesting weer zichtbaar  wil maken, en dat daar draagvlak voor is bij ‘de politiek’. Dus méér dan opgraven, in kaart brengen en weer afdekken. (geen woord overigens over het droevige verscheiden van het lunet Overijssel aan de hof van Asselbergs)

De Waterschans beschikt als onderdeel van de Zuider Waterlinie vanaf deze dag zelfs over een eigen vlag

Patrick ondersteunde dit streven, door aan te geven dat als je de gemeente van noord tot zuid, en van oost naar west doorkruist, je door het zien van elementen uit het verleden op de Bergse geschiedenis wordt geattendeerd. Fort de Roovere met binnen afzienbare tijd Pompejus, en nu de Waterschans zijn daar zeker een bijdrage aan. Wat we in het zuiden en oosten mogen gaan verwachten werd niet duidelijk. Wellicht dat hij doelde op de verdwenen gehuchten binnen de gemeente, die thans successievelijk worden gemarkeerd.
Tenslotte kondigde Kees de Korte als verantwoordelijk beleidsambtenaar nog aan dat geprobeerd wordt om tijdens het Monumentenweekend op 10 september een deel van de Waterschans (in wording) voor het publiek toegankelijk te maken. De aannemer wees er nog op dat je niet eens tot dan hoeft te wachten. Elke vrijdagmiddag is het informatiecentrum in de directiekeet toegankelijk voor belangstellenden. Er hangen tekeningen hoe het wordt, en wordt duidelijk hoe oude plantekeningen over de huidige situatie zijn geprojecteerd. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de gracht die weer langs de vroegere Holland gieterij (Thans jachtbouw Bruijs) is gegraven, de oorspronkelijke contour van de Waterschans herstelt. Overigens wordt in de meest westelijk gelegen gracht een stuk van de oestercultuur (zie bovenste foto) weer zichtbaar. Deze oesterputten zijn daar (en elders) aangelegd nadat de vesting zijn functie verloor.

In het oude havenkanaal wordt de half vergane houten kadewand voorzien van een stalen damwand, die aan de Waterschans straks weer achter de herstelde houten kade verdwijnt.

Overigens is er nog geen politieke besluitvorming over de bestemming die aan de herstelde Waterschans zal worden gegeven. De optie woningbouw is dus nog steeds niet van tafel. Maar gezien de uitlatingen van Van der Weegen in BN de Stem van 14 juli denkt men toch in een andere richting. Evenementen bijvoorbeeld: ‘Volop parkeerruimte en geen geluidhinder voor omwonenden’ aldus Van der Weegen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *