1814: Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom

Terwijl Nederland begin 1814 nagenoeg geheel bevrijd was, waren nog enkele vestingsteden door de napoleontische legers bezet. Geallieerden legers probeerden in de nacht van 8 op 9 maart 1814 de vesting Bergen op Zoom uit de Franse greep te bevrijden. Deze actie mislukte, met vele slachtoffers als gevolg. Over deze oorlog in de straten van Bergen op Zoom is veel gepubliceerd. Zie hierover ook artikelen op deze website
In dit boek geeft de Franse gouverneur van de stad, Antoine Vincent Judes Louis Le Grand-Mollerat, een verslag van de bloedige strijd en de nasleep ervan. Het verslag biedt veel detailinformatie hoe de bezettingsmacht deze vesting verdedigde tegen de onverhoedse aanval van Engelse troepen onder leiding van generaal Thomas Graham.
Elders in deze bibliotheek vindt u meer publicaties over deze strijd, die vanuit andere gezichtshoeken zijn belicht.
Een facsimile van deze publicatie vindt u hier.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: ,