Beleg van Bergen op Zoom door de Franschen in 1747

Bij gelegenheid van de opening van geweermakerij ‘De Peperbus’ (Hoogstraat 5, BoZ) deed J. van Giels een facsimile-uitgave het licht zien van een boekje, dat uitgever Numa Hasselman in het begin van de twintigste eeuw had gepubliceerd. De inhoud was vooral gebaseerd op een eerdere publicatie uit 1839, waarvan de historische nauwkeurigheid niet is nagegaan.
Het bracht de suggestie in omloop dat verraad de val van Bergen op Zoom in 1747 veroorzaakte. De lezer gelieve wel te letten op de eerste datum van publicatie. Uit andere rapportages en onderzoeken blijkt toch een ander beeld. Niettemin vormt het verhaal een plausibel verslag van een mogelijk verraad rondom het beleg en de bestorming door de Fransen. Leuk in de boekkast, en leuk op uw e-reader.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: ,