De haven van Bergen op Zoom, rapport 1943

De perikelen met de kademuren aan de ZZ Haven kennen een lange voorgeschiedenis. In 1943 verscheen een rapport van het ETI in Tilburg waarin de deplorabele toestand van de haven werd beschreven. Zowel de bouwkundige als de waterstaatskundige toestand lieten zeer te wensen over. Dit voornamelijk als gevolg van verwaarlozing door de rijksoverheid die sedert lange tijd geen of onvoldoende middelen ter beschikking stelde voor een meer dan noodzakelijke verbetering.
De Bergse industrie werd door de gebrekkige faciliteiten zeer beperkt in de eigen ontwikkeling, waardoor bedrijven zelfs het zekere voor het onzekere namen en elders een vestigingsplaats zochten. De foto’s in de bijbehorende bijlage verduidelijken de achterlijke toestand van de binnen de stad gelegen haven eens te meer.
Het resultaat is bekend: in 1952 werd begonnen met demping van het meest onbruikbare deel, en in 1964 kwam na een gebiedsruil met de toenmalige gemeente Halsteren uiteindelijk de nieuwe Theodorushaven gereed.
In dit rapport wordt nog eens duidelijk hoezeer deze nieuwe haven nodig was, maar ook hoe decennia lang nauwelijks aandacht was voor de stad, die wel industrie ontwikkelde op de geslechte vestingmuren, maar geen ruimte had om de haven dienovereenkomstig aan te passen.

Haal dit boek op

Haal de bijlage op

Categorie: Tag: