Enkele bijzonderheden over het Bergse weeshuis

Dit is een nimmer gepubliceerde studie. Wellicht was de verzuilde samenleving in het interbellum aanleiding voor de schrijver om het hier voorliggende onderzoek van 1934 niet in druk uit te geven. Het is een reactie op publicaties van oud-archivaris H.J. Levelt van 1923 en 1933 over dit onderwerp.
Ofschoon in 1998 een nieuwe publicatie ‘Het Bergs Protestants Weeshuis’ van drs. Ben Daeter verscheen, is het voorliggend onderzoek van Th. A. Boeree nog alleszins de moeite waard om kennis van te nemen.
Waar Daeter (als eerste) ook ingaat op de levens-omstandigheden der wezen in de diverse instellingen, is Boeree net als Levelt vooral gericht op de status van het instituut en de rechtmatigheid ervan. De tekst is daardoor soms dermate scherp dat het een papieren discussie tussen twee partijen (lees: zuilen) lijkt.
Het biedt een inkijkje in de wijze waarop de inwoners van een kleine stad als Bergen op Zoom in een eigen ‘bubbel’ leefden.
De gevoeligheden van toen zijn (hopelijk?) niet meer die van de seculiere samenleving van vandaag.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: Tags: ,