Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom

Het onderzoek dat historicus en garnizoenscommandant Th. A. Boeree deed naar de vestinggeschiedenis van Bergen op Zoom leverde meer op dan dat. In de dertiger jaren van de vorige eeuw verschenen korte publicaties in het tijdschrift ‘de Geertruydtsbronne’ maar ook in het dagblad De Zoom.
De publicaties in het laatste blad werden later gebundeld, en zijn hier weer toegankelijk. Beginnend met de opkomst en bloei van de stad volgen na de neergang als handelsstad vele stukjes over wat de vestingperiode van de stad genoemd kan worden. De serie sluit af met een beschrijving van de strijd in de nacht van 8 op 9 maart 1814, toen geallieerde Engelse troepen de Franse bezetter vergeefs uit de vesting trachtte te drijven.
De bundel biedt de lezer de mogelijkheid om op eenvoudige en snelle wijze kennis te maken met de geschiedenis van de stad Bergen op Zoom, en wekt beslist de interesse naar méér. Daarvoor zijn vele andere publicaties van vele auteurs verschenen.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: Tags: , ,