Het ABG geen gemeente-eigendom

De pensionering van twee directeuren van het ABG was voor oud-archivaris Levelt aanleiding omstreeks 1930 de vinger op een zere plek te leggen. Zijn historisch onderzoek toont aan dat het ABG een zelfstandige (katholieke) instelling is/zou zijn.
Opmerkelijk en onweerlegbaar. Reden genoeg voor het bestuur van het ABG om dit met een voorwoord van JF Bevin (overleden in 1931) als aparte publicatie te doen verschijnen. In 1937 werd het ook in de St Geertruydtsbrionne geplaatst. Aan deze perikelen wordt ook een passage gewijd in Studies 7, Van Gasthuismeesters en Momboirs en Regenten.
Tegen de achtergrond van de ziekenhuisperikelen van de eenentwintigste eeuw (Bravis) rijst de vraag of het niet verschijnen van deze publicatie invloed zou hebben gehad op het huidige besluit om een nieuw streekziekenhuis in Roosendaal te bouwen.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Categorie: