O. L. Vrouw van Bergen op Zoom

Voor dat de Hervorming vanaf 1580 Bergen op Zoom veranderde in een (formeel) gereformeerde stad waren vele ‘Roomsche‘ geloofsuitingen in het dagelijks leven en de stad aanwezig. De Mariaverering maakte hier een levendig deel van uit. Dit boekje van gemeentelijk archivaris HJ Levelt toont dit nogmaals aan.
Opgemerkt zij dat er in diens verwijzingen in dit boekje naar kapellen enkele onregelmatigheden voorkomen. Andere en latere schrijvers (CGA Juten en CJF Slootmans) werpen hier een juister licht op.
Om  de tijdgeest van de eerste helft van de twintigste eeuw te proeven is en blijft dit boekje van Levelt een interessant document voor wie meer wil weten over de middeleeuwse Bergse samenleving.

Haal dit boek op (pdf)

 

Categorie: