Sententien by die van den Kryghs-Rade 1628

In het boek van Johan Faure, Histoire Abregée de la Ville de Bergen op Zoom wordt op pag 88 melding gemaakt van een verijdeld verraad in 1628 (cq pag 186 van ‘Beknopte historie van de stad Bergen op Zoom’ 2010).
In een publicatie van Th A Boeree, Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom, werd twijfel geuit aan de juistheid van hetgeen Faure hierover had geschreven. In het hoofdstuk ‘Het verraad van 1628’ geeft hij een uitgebreide lezing van de gebeurtenissen zoals die blijken uit de notities van de advocaat fiscaal van de Hooge Krijgsraad. Deze leidde dit onderzoek en wees na afloop de vonnissen.
De vonnissen zijn gepubliceerd in dit boekje Sententien bij den Krijghs-Rade, ofwel de Gerechtelijke uitspraken van de krijgsraad. De beklaagden mogen dan niet zijn onthoofd zoals Johan Faure aangaf, maar het eindresultaat was toch weinig anders. Dat emancipatie in de huidige betekenis nog niet bestond blijkt uit het geheel afwijkende vonnis dat over de betrokken vrouw werd uitgesproken.

Haal dit boek op (pdf)

 

 

Categorie: