St Gertrudiskerk 1659-1830

Dat de Reformatie diepe sporen in de samenleving heeft getrokken is zelfs tot in deze seculiere maatschappij nog merkbaar, al is de verzuiling sedert de laatste decennia van de vorige eeuw vervaagd en nagenoeg verdwenen.
In het begin van de vorige eeuw publiceerde de pastoor van de Onze Lieve Vrouweparochie (De Maagd) een boekje  waarin de gebeurtenissen en besluiten werden weergegeven, die tot de uiteindelijke bouw van de kerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, hebben geleid.
In de studie ‘Ter ere van de Maagd‘ van de Geschiedkundige Kring (1990) wordt deze materie kort beschreven. In dit boekje van pastoor Raaijmakers kan de lezer kennis nemen van de oorspronkelijke documenten die tot de bouw hebben geleid.

Haal dit boek op (pdf)

Categorie: