Toine Mazairac, Wereld- en Olympisch kampioen wielersprint (en nog veel meer)

Eindelijk is het er van gekomen: een boek over de roemruchte Bergenaar Toine Mazairac. Een boekje dat veel Bergenaren, wellicht onbewust, gemist hebben. De Opeldealer, zoals velen hem zullen kennen, had nog veel meer kwaliteiten.
In de Waterschans wordt zijn naam weliswaar soms vermeld, maar een speciaal artikel is er nooit van gekomen.
Dit boekje voorziet in deze lacune. Binnen de Stichting Bergse vastenavend werd het initiatief opgepakt om deze markante persoonlijkheid eindelijk de juiste plek in het collectieve geheugen te geven zodat ook jongere generaties weten wie Toine Mazairac was. Sporters zullen zich door deze man alsnog gestimuleerd voelen.
Het plan om (minstens) een fietspad naar hem te vernoemen is niet meer dan logisch.

Haal dit boek op (pdf)