Een interessant evenement van de Historische Vereniging Brabant.

Na een succesvolle editie eerder dit jaar organiseert de Historische Vereniging Brabant in het najaar weer een collegetour op zaterdag 10 oktober. Er zullen enkele plaatsen in het oosten van de provincie aangedaan worden.
Het thema is ‘geschiedenis van mobiliteit en vervoer’.
De dag start ‘s-morgens in dé culturele hotspot van Helmond, De Cacaofabriek. Cees Verhagen vertelt er over de Zuid-Willemsvaart; kanaal van eenheid én van scheiding. Ook wordt er een bezoek gebracht aan de CHV-Noordkade in Veghel. Op dit eveneens aan het kanaal gelegen terrein gaan vernieuwing en aandacht voor industrieel erfgoed hand in hand.
Na de lunch gaat de reis vervolgens verder naar Volkel. U krijgt de unieke kans de luchtmachtbasis te bezoeken. Gedurende de dag krijgt u onderweg bovendien deskundige uitleg over de lokale en regionale geschiedenis. U komt bijvoorbeeld meer te weten over het relatief onbekende Defensiekanaal.
De organisatie is mede in handen van dr. Giel van Hooff (Stichting Historie der Techniek, TU/e) en drs. Jac. Biemans (Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch).

Aanmelden:
graag voor 26 september op info@hvbrabant.nl
De deelnamekosten bedragen € 35, – per persoon voor leden van Historische Vereniging Brabant en € 40, – per persoon voor niet-leden.
Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening NL08 INGB 0004 7767 38 t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v. Collegetour 10 oktober 2015.

Contactpersoon voor deze collegetour is Sander van Bladel.

U kunt deze en andere activiteiten van de Historische Vereniging Brabant op hun website teruglezen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *