Klik voor eerdere edities op het logo

Een nieuwe belofte. Onder deze titel zou de 76e editie van de Maria Ommegang op 28 juni 2020 door de binnenstad van Bergen op Zoom trekken. Het mocht niet zo zijn. Ook hier gooide het coronavirus roet in het eten. Vanaf de aanvang van de crisis was duidelijk dat repetities niet door konden gaan, waarmee de realisatie van deze editie op losse schroeven stond.
Toch heeft het stichtingsbestuur van de Maria Ommegang een oplossing gevonden om dit jaar niet geheel verloren te laten gaan.
Zondagmiddag 28 juni 14.00 uur begint een H. Mis in de Gertrudiskerk, die wordt omlijst met onderdelen uit de stoet. Noodzakelijkerwijs kent dit ook (corona-)beperkingen. Slechts de selecte groep bezoekers van de H. Mis kan de stoet in de kerk bekijken. Ook deelnemers dienen zich aan de onderlinge afstandseisen te houden. Daardoor is het eenvoudig onmogelijk om alle elementen uit de stoet deel te laten nemen.
De 75e editie in 2019 kende een aantal deelnemers tussen 800 en 1000 ‘ommegangers’. Hieronder kunt u verstaan de mensen die om uiteenlopende, persoonlijke redenen deel van deze stoet willen uitmaken. Daar omheen is er nóg een grote groep vrijwilligers die zorgdraagt voor de voorbereidingen mbt werving, oefening en repetitie, onderhoud en aanmaak kleding, voertuigen, rekwisieten, EHBO, routebeveiliging en noem maar op. Allemaal mensen die deze stoet al sedert het eind van de 2e wereldoorlog realiseren zonder dat hier ook maar enige vergoeding tegenover staat. Vooral dat laatste maar deze stoet volstrekt uniek in Nederland en België.
Voor het publiek dat normaliter langs de route van de stoet staat is er een goed alternatief: ZuidwestTV zendt deze 76e editie rechtstreeks uit. Zondagmiddag  28 juni 2020 14.00 uur
(Ziggo kanaal 40 of KPN kanaal 1420) kunt u deze volstrekt unieke gebeurtenis toch meemaken. Wie de rechtstreekse uitzending mist, zal in de week er na (vermoedelijk!) deze uitzending alsnog kunnen bekijken.
Wie meer wil weten over de historische achtergronden van deze dankstoet kan zich het best wenden tot de website van de Maria Ommegang.  Daarnaast is op de webstie van de Geschiedkundige Kring een aantal publicaties geplaatst die ingaan op de Mariaverering in Bergen op Zoom door de eeuwen heen. U kunt deze publicaties vrij downloaden om later door te lezen.

Klik op een der afbeeldingen

Vergelijkbare berichten