De latere dikke boom als gewone plataan naast het toegangshek in de tuin van het militair hospitaal
De latere dikke boom in 1920 als gewone plataan naast het toegangshek in de tuin van het militair hospitaal (SWOP033)

Sedert enige tijd heeft ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM) in een beeldbank allerlei fotomateriaal via internet toegankelijk gemaakt. Ofschoon de afbeeldingen veelal uit militaire overwegingen gemaakt en gearchiveerd zijn, blijken ze ook vanuit een plaatselijk historische invalshoek zeker interessant. (NIMH) Zoals onderstaande luchtfoto van het centrum van Bergen op Zoom.  Wanneer deze foto moet worden gedateerd is niet helemaal duidelijk. Op de afbeelding staat de Martelarenkerk aan het Bolwerk (toen Oosterboulevard), zodat de opname van na 1906 dateert. De Catharinakapel van huize St Catharina is nog in de originele, niet verlengde afmeting, dus moet deze opname vóór 1933 zijn gemaakt. De dikke boom voor het Gouvernement was toen nog een gewone plataan in de tuin van het militair hospitaal. Er is nog veel meer interessants op deze foto te zien, waarmee de lezers wellicht deze ruime datering verder kunnen versmallen. Vaststellen van het jaar waarin opname is gemaakt zou al prachtig zijn. (het postkantoor aan de Zuivelstraat is al gebouwd, en wanneer is de Rijks HBS uitgebreid?) Zelfs biedt de lengte en richting van de slagschaduw wellicht mogelijkheden om het tijdstip van de dag en het seizoen te bepalen. Voor deze nadere precisering vraagt de redactie uw hulp. Reacties met onderbouwing van de data kunt u sturen aan de webmaster. We zijn benieuwd! Ook andere details zijn interessant om te weten. Bijvoorbeeld: hoe heette het (nu verdwenen) straatje links op de foto dat aan het eind van de Zuidmolenstraat even voorbij de Londonstraat en haakse knik maakt? En zie ik nu een draaimolen in de tuinen aan de Zuidmolenstraat? Wat is dat gebouwtje helemaal rechts tussen de Goudenbloemstraat en Noordsingel. Ook de militaire terreinen bij de Wilhelminakazerne zijn interessant. NB: Klik met de rechter muisknop op de foto voor een grotere weergave en kies voor ‘openen in een nieuw tabblad’; voor nog meer detail kunt u dan ook nog inzoomen. Garantie voor uren kijkplezier! Op een PC met een ‘echt’ beeldscherm gaat dat eigenlijk nog het best. AvL 1906-1933 Luchtfoto Centrum BoZ ri NW

Vergelijkbare berichten

3 reacties

  1. bijdrage voor datering luchtfoto centrum:
    voor 1929 aanvang bouw 2 villa’s hoek (thans;) van Overstratenlaan 18/Bolwerk Noord 67;
    voor 1925, aanbouw/garage naast Hoogstraat 15 nog niet gerealiseerd (moeilijk te zien) in ieder geval niet de opbouw (woning/slaapkamer) op die garage, waarvoor in 1925 vergunning werd verleend (bron. Bouwhistorisch onderzoek J. Weijts nov. 2012)

    1. Over deze foto heb ik vorig jaar al eens wat informatie gegeven met argumenten voor een vrij precieze datering.

Reacties zijn gesloten.