Na drie keer uitstel sedert april 2020 hopen we de geschiedenisquiz te kunnen houden op 8 oktober aanstaande, aanvang 19:30 in zaal De Stoelemat. De Werkgroep Quiz is er klaar voor! Wat nog rest is groen licht van het kabinet om de maatregel van 1,5 meter afstand los te laten.

Vanaf 10 september kunt u uw team inschrijven voor de quiz 2021. Op 16 september sluit de inschrijving of zoveel eerder als het maximale aantal inschrijvingen is bereikt. U kunt inschrijven via quiz@geschiedkundigekringboz.nl. Vermeldt a.u.b. het (mobiel) telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Op uw e-mail ontvangt u van mij een bevestiging. Ik verzoek u om na ontvangst van deze bevestiging uw inschrijving definitief te maken door overboeking van het inschrijvingsgeld ad € 35,00 naar de penningmeester van de Geschiedkundige Kring:

IBAN: NL92 INGB 0002 4059 22 t.n.v. De Geschiedkundige Kring, onder verdeling van Quiz.

Z.s.m. na 16 september ontvangt u van mij een inschrijvingsformulier. Voor eventuele vragen kunt u met mij contact opnemen. 

De teams die in het verleden deel hebben genomen krijgen separaat na het weekend van 28/29 augustus een uitnodiging per briefpost. 

Namens de Werkgroep Quiz,

Joost de Graauw

M: 06 30 00 45 02

E: quiz@geschiedkundigekringboz.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *