Ingezonden verslag door Jan Hopstaken
In het kader het 50 jarig bestaan van de Geschiedkundige Kring heeft de werkgroep School voor Geschiedenis op 20 september de Logendag in Bergen op Zoom georganiseerd. De Logendag is een bijeenkomst van afgevaardigden van collega scholen, die bij de start van hun activiteiten hulp en informatie hebben ontvangen van Boschlogie in ‘s-Hertogenbosch.
Veel steden namen, naast de opbouw van de cursus, ook een hiervan afgeleide naam over voor hun school. Zo ontstonden er scholen als Hagologie, Goudologie, Dordtologie, Schoonhovologie, Oirschotlogie, Weerterlogie en Venlogie. Eenmaal per jaar komen de organisatoren van alle ‘logieën’ als ‘navolgers van Boschlogie’ bij elkaar, tijdens de zogenaamde Logendag.

De vertegenwoordigers in overleg bijeen in een passende omgeving: de kapiteelzaal in de Maagd.

De Logendag heeft een vrij traditionele opbouw. De dag begint met een formele bijeenkomst; een bijeenkomst waar iedere school de gelegenheid krijgt zich te presenteren, hun huidige opzet nader toe te lichten, ook met praktische informatie over o.a. het programma en aantal cursisten. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is daarnaast het uitwisselen van ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ideeën, de samenwerking met andere erfgoedorganisaties en gemeenten. Dit uitwisselen gaat verder tijdens de lunch; een geschikt moment voor informeel overleg en het leggen van verdere contacten.

Een Logendag is natuurlijk niet compleet zonder ‘veldwerk’. Hier een opname van een aantal deelnemers bij Gebouw T

Als slot van de dag volgt een korte kennismaking met Bergen op Zoom. Hierbij is niet gekozen voor de bekende monumenten in de stad, monumenten die vrijwel het gehele jaar zijn te bezoeken. Als uitgangspunt is gekozen voor het  ‘hergebruik van monumenten’. Om die reden begon de formele bijeenkomst in Kapitelenzaal van Theater De Maagd, met als afsluiting een korte rondleiding door de theaterzaal.
Na de lunch bij La Pucelle in de voormalige bakkerij van het Markiezenhof, is een rondwandeling gemaakt langs o.a. het Koetshuis (West Brabants Archief), het Interium (voormalige suikerfabriek), Behandelcentrum Klein Arsenaal (militaire opslag), Gebouw-T (Grote Manege), de Blokstallen en tot slot een bezoek aan, en rondleiding door het Facilitair Bedrijf.
Een aantal van de afgevaardigden van de scholen was nooit eerder in Bergen op Zoom. Zij waren verrast over de locaties die we hebben bezocht, de geschiedenis van de stad en de rijkdom aan monumenten.
Foto’s van Klaas Plompen

Vergelijkbare berichten